CODUL DE PRACTICA IN COMUNICAREA COMERCIALA

Consiliul Roman pentru Publicitate (RAC) a aprobat ultima versiune a Codului de Practica in Comunicarea Comerciala in cadrul Adunarii Generale din 28 martie 2014.

Modificarile aduse vizeaza:
- extinderea sau modificarea prevederilor privind principiile de baza in comunicare, definitiile, protectia minorilor, noile tehnici de comunicare, comunicarile digitale, astfel incat acestea sa raspunda cat mai bine situatiei actuale din Romania;
- modificarea prevederilor referitoare la procedura de organizare si desfasurare a Comitetelor Etice, pentru o solutionare cat mai eficienta a cazurilor.

Codul de practica in Comunicarea Comerciala (numit in continuare "Cod/ul") elaborat de Consiliul Roman pentru Publicitate, reprezinta un set de reguli etice ce trebuie respectate de toti cei implicati in domeniul publicitatii si in orice forma de comunicare comerciala, pentru a asigura o comunicare corecta, cinstita si decenta in respectul legii si al principiilor de practica in publicitate si comunicare comerciala formulate de Camera Internationala de Comert (“ICC”), recunoscute la nivel international atat in forma, cat si in continut.

Consiliul Roman pentru Publicitate/Romanian Advertising Council (RAC) este un organism de autoreglementare in domeniul publicitatii, constituit cu scopul autoreglementarii si dezvoltarii activitatii publicitare in Romania, care sa asigure o concurenta loiala, protectia consumatorilor si interesul public general impotriva eventualelor consecinte negative ale publicitatii, in spiritul articolului 21 din Legea nr 148/2000 privind publicitatea.

Membrii RAC recunosc Codul, intelegand prin aceasta sa respecte normele etice de autoreglementare impuse prin Cod si sa nu accepte nicio comunicare comerciala care incalca prevederile  acestuia; in acelasi timp, sunt de acord sa opreasca sau sa modifice o comunicare comerciala in situatia in care Comitetul Etic decide ca acea comunicare incalca regulile Codului.

Membrii RAC vor face tot posibilul pentru a-i determina si pe ceilalti subiecti care actioneaza in domeniul publicitatii din Romania sa respecte obiectivele si prevederile specifice ale Codului.  Isi vor informa partenerii de afaceri care activeaza in domeniul comunicarii comerciale in Romania sau in orice alta tara cu privire la prevederile codului si vor urmari ca orice forma de comunicare elaborata de acestia sa respecte prevederile Codului. 

AGENTIE DE PUBLICITATE: persoana juridica ce ofera servicii in diferite aspecte ale comunicarii comerciale (creatie, planificare/achizitie media, cercetare, consultanta etc.).

ANUNTATOR: persoana fizica sau juridica ce isi promoveaza direct sau indirect produse, servicii, drepturi, obligatii, firme, marci, embleme ori altele asemenea.

COMITET ETIC: structura organizatorica functionand in interiorul RAC, avand ca atributii evaluarea conformitatii comunicarilor comerciale cu prevederile Codului.

COMUNICARE COMERCIALA (denumita in continuare si ”Comunicare”): publicitatea sau alta modalitate de transmitere de informatii utilizata de anuntator cu scopul de a informa sau a influenta comportamentul consumatorului, indiferent de mediul de difuzare si tehnicile de promovare folosite, inclusiv promotiile, sponsorizarile, vanzarile directe si prezentarea la punctul de desfacere.

COMUNICAREA CU CARACTER SOCIAL: mesajul menit sa enunte valori morale si sociale, sa comunice atitudini responsabile in raport cu normele sociale general acceptate, sa indemne cetatenii la actiuni cu impact in comunitate prin initiative destinate sa trezeasca interesul si constiinta publicului, sa solicite, direct sau indirect, o contributie voluntara in bani, bunuri sau servicii de orice fel.

COMUNICAREA DESTINATA COPIILOR:  comunicarea va fi considerata ca fiind destinata copiilor prin raportarea la tema, imagini si limbaj utilizat.

CONFLICT DE INTERESE: situatie in care o persoana din componenta Comitetului Etic reprezinta entitati care fabrica, distribuie si/sau reprezinta produse din categorii identice sau similare celor ce fac obiectul sesizarii sau are un interes de natura patrimoniala ori care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin.

CONSUMATOR: orice persoana fizica sau juridica ce este expusa la Comunicare Comerciala.

CONSUMATOR MEDIU: consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinand seama de factorii sociali, culturali si lingvistici.

COPII: in sensul prezentului Cod, orice persoana in varsta de pana la 12 ani.

COPY ADVICE:  opinia consultativa si confidentiala emisa de RAC, la solicitarea unei parti interesate, inaintea difuzarii publice a unei comunicari, opinie care confirma sau infirma faptul ca acea comunicare comerciala este in acord cu prevederile si spiritul Codului, si, dupa caz, recomanda revizuirea.

MASS - MEDIA: totalitatea mijloacelor de comunicare in masa a informatiilor.

MEDIA DIGITALE:   orice canal de comunicare electronic, printre care: email, banner, display-ads, text-ads, inserturi platite, virale generate de anuntator, publicitate in cadrul jocurilor online, MMS/SMS, suporturi digitale, digital outdoor, pagini web care contin afirmatii sau enunturi cu scop publicitar (implicite, directe, scrise, spuse, vizuale).

OFERTA SPECIALA: orice tip de vanzare cu pret redus, vanzari promotionale, loterii publicitare, vanzare cu premii sau alte forme de vanzare in conditii si termeni diferiti de o vanzare normala, a caror valabilitate este limitata.

OPERATOR:  persoana fizica sau juridica, alta decat anuntatorul, care ofera un serviciu de marketing direct pentru sau in numele anuntatorului.

PRODUS: orice se constituie in subiect al comunicarii, de obicei bunuri sau servicii, dar nu limitat la acestea; acolo unde va fi necesar, Codul se va aplica si in alte cazuri.

PRODUS COSMETIC: Orice substanta sau amestec destinat punerii in contact cu partile externe ale corpului uman (epiderma, sistemul pilos, unghiile, buzele si organele genitale externe) sau cu dintii si mucoasele cavitatii orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curata, de a le parfuma, de a le schimba aspectul, de a le proteja, de a le mentine in conditii bune sau de a corecta mirosuri ale corpului (Articolul 2 din Regulamentul privind Cosmeticele).

SECRETARIAT:  personal angajat al RAC, cu responsabilitati in implementarea Codului.

SESIZARE: document formal scris, plangere sau solicitare care se refera la orice forma de comunicare.

STARE DE CONCURENTA: situatie in care un membru RAC are in portofoliul national sau european o categorie de produse similara sau substituibila celei vizate de sesizare; are in portofoliu national sau european produse din aceeasi categorie ca una dintre cele doua parti implicate intr-un caz; are in portofoliul national sau european un produs sau o categorie de produse cu potential de substitutie cu unul dintre produsele detinute la nivel national sau european de una dintre parti; are o relatie contractuala activa cu una dintre cele doua parti implicate in caz. Fac exceptie reprezentantii membrilor din media in cazul contractelor incheiate pentru difuzarea de publicitate.

SUGARI:  in sesnsul prezentului cod, orice copil sub 12 luni.

TESTIMONIALE: marturii directe sau referiri la experientele proprii ale unor persoane in urma utilizarii produsului, folosite in scopul promovarii acestuia.

a)      Aplicabilitatea Codului

(1) Prezentul Cod se va aplica:

• comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video;

• comunicarilor realizate prin materiale tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea, precum si comunicatelor de presa care contin comunicari comerciale ;

• comunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare;

• comunicarilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale;

• comunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei, incluzand telefonia fixa si mobila;

 • comunicarilor online;

 • comunicarilor cu caracter social;

• oricarei alte forme de comunicare comerciala.

(2) Prezentul Cod nu se va aplica:

• comunicarilor referitoare la produse medicale si tratamente atunci cand acestea sunt destinate profesionistilor (medici, veterinari etc);

• continutului editorial;

• comunicarilor efectuate de catre organele publice ale Statului;

• operelor de arta expuse in cadru public sau privat;

• comunicarilor cu caracter politic, asa cum acestea sunt referite la Articolul 15 din Cod.

b)     Scopul Codului

Obiectivele principale ale Codului sunt:

• protejarea intereselor consumatorului;

• protejarea interesului public general impotriva eventualelor consecinte negative ale comunicarii;

• asigurarea cadrului necesar unei concurente loiale pe piata.

Regulile Codului constituie baza autoreglementarii in comunicare.

c)      Subiectii comunicarii

Subiectii acestui Cod sunt anuntatorii, agentiile de publicitate si entitatile mass-media.

Subiectii comunicarii trebuie sa respecte legislatia in vigoare in materie de comunicare, precum si prevederile prezentului Cod.

d)     Obligatiile membrilor

Membrii RAC accepta Codul in integralitatea sa, actioneaza in conformitate cu prevederile si spiritul acestuia, il respecta si sunt in totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor Codului.

Asociatiile membre RAC se angajeaza sa promoveze Codul in randul propriilor membri si sa recomande acestora sa actioneze in conformitate cu Codul.

e)      Clauza de acceptare

Daca sponsorii si/sau beneficiarii unei sponsorizari comerciale sunt membri RAC, responsabilitatea respectarii Codului revine atat sponsorului, cat si beneficiarului.

f)       Criterii de interpretare

In interpretarea Codului se vor aplica urmatoarele criterii:

· Codul RAC se interpreteaza atat in litera, cat si in spiritul sau;

· Codul RAC se interpreteaza luand in considerare comunicarea comerciala in intregul sau, inclusiv textele si cifrele scrise sau rostite, aparitiile vizuale, muzica si efectele de sunet, notele de subsol;

· Codul RAC se interpreteaza luand in considerare impactul comunicarii comerciale asupra unui consumator mediu, ce are cunostintele, experienta si abilitatile consumatorului tipic caruia ii este adresata respectiva comunicare comerciala;

·  interpretarea RAC asupra Codului este finala;

· Codul este indivizibil, interpretarea sa facandu-se luand in considerare tot continutul Codului; nicio corespondenta scrisa sau verbala a membrilor sau non-membrilor cu RAC nu va putea fi interpretata drept asistenta juridica sau tine locul acesteia;

· Codul nu va fi interpretat sau folosit intr-un mod in care sa se aduca atingere dreptului la libera exprimare;

· un mesaj care este acceptabil pentru un anumit mijloc de informare sau pentru un anumit produs nu este, in mod obligatoriu, general acceptabil, avand in vedere caracteristicile diferitelor mijloace de promovare a comunicarii si marea varietate de produse.

Art.1 - Principii de baza in comunicare

1.1 - Comunicarea trebuie sa fie onesta, adevarata, clara si decenta.  Comunicarea trebuie sa evite orice element care ar fi in masura sa diminueze increderea consumatorilor in comunicare in general.

1.2 - Comunicarea trebuie sa nu exploateze credulitatea, lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte a consumatorilor.

1.3 - Comunicarea trebuie sa evite orice afirmatie sau reprezentare care ar putea insela consumatorii, inclusiv prin omisiune, sugerare, ambiguitate ori exagerare, in special in ceea ce priveste:

a) caracteristicile sau efectele unui produs, cum ar fi: natura sa, compozitia, metoda si data fabricatiei, modul de executie, domeniul de utilizare, eficienta si performanta, cantitatea, originea geografica sau comerciala, disponibilitatea, destinatia, parametrii tehnico-functionali, rezultatele asteptate ca urmare a utilizarii acestuia ori rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra sa, daca produsul corespunde scopului sau etc;

b) valoarea produsului si pretul platit de consumator, precum si modalitatea de calcul al pretului;

c) termenii si conditiile de livrare, schimbare, returnare, reparatie si intretinere ale produsului;

d) conditiile de garantie;

e) identitatea anuntatorului;

f) drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar fi: patente, marci inregistrate, desene si modele, denumiri comerciale etc;

g) conformitatea cu standardele;

h) aspecte sau beneficii legate de mediu ale produsului sau in ceea ce priveste actiunile intreprinse de anuntator in favoarea mediului;

i) recunoasterea sau aprobarea oficiala, recompensele precum medalii, premii si diplome;

j) contributia in sustinerea unei actiuni caritabile, sociale, culturale etc.

1.4 - Designul si prezentarea comunicarii trebuie sa permita acesteia sa fie usor de perceput vizual si auditiv de catre consumator. Cand sunt folosite note de subsol, acestea trebuie sa aiba o marime suficienta, adaptata la suportul media, sa fie usor lizibile si sa aiba o durata care permite citirea.

1.5 - Comunicarea trebuie sa evite orice mesaj care poate fi considerat indecent, vulgar sau respingator din punct de vedere al bunului-simt si al sensibilitatii consumatorului mediu.

1.6 - Comunicarea trebuie sa nu fie mascata sau subliminala.

1.7 - Comunicarea pentru un anumit produs trebuie sa nu sugereze sau sa nu instige consumatorul la renuntarea la alte produse similare ori asemănătoare

1.8 Comunicarea trebuie sa fie responsabila si sa nu sugereze renuntarea la produse si activitati care fac parte dintr-un stil de viata sanatos.

1.9 - Subiectii comunicarii trebuie sa se asigure ca mesajele publicitare sunt concepute si prezentate astfel incat sa poata fi recunoscute ca atare.

Art.2 - Terminologie, citate, teste tehnice si stiintifice, date statistice

Comunicarea trebuie:

a) sa foloseasca termenii, citatele si referirile la testele tehnice si stiintifice intr-o maniera corespunzatoare si corecta, care sa poata fi demonstrata si substantiata pe toata perioada comunicarii;

b) sa prezinte datele statistice si sursa acestora fara a exagera validitatea afirmatiilor privind produsul;

c) sa foloseasca vocabularul si terminologia stiintifica in asa fel incat sa nu sugereze in mod fals ca afirmatia privind produsul are sustinere stiintifica.

Art.3 -Testimoniale

3.1 - Comunicarea trebuie sa nu contina sau sa se refere la testimoniale, recunoasteri sau afirmatii de sustinere, daca nu sunt autentice, verificabile, relevante si bazate pe documente de substantiere.

In comunicare trebuie sa nu fie folosite testimoniale si recunoasteri care au devenit anacronice.

Art.4 - Garantii

Comunicarea trebuie sa nu afirme sau sa sugereze in mod fals ca garantia sau orice alta expresie cu acelasi sens ofera consumatorilor drepturi suplimentare celor prevazute de lege.

Art.5 - Substantiere

5.1 - Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze veridicitatea datelor, descrierilor, afirmatiilor, ilustrarilor si testimonialelor folosite in publicitate. Probele trebuie sa fie actuale, relevante si documentate.

5.2 - La cerere, aceste informatii trebuie puse la dispozitia RAC.

Art.6 - Responsabilitatea sociala

6.1 - Comunicarea trebuie sa nu contina nicio forma de discriminare sau ofensa pe criterii sociale, politice, de rasa, nationalitate, sex, varsta, religie, origine, etnie, dizabilitate sau orientare sexuala etc.

6.2 - Comunicarea trebuie sa respecte demnitatea umana sub toate aspectele.

6.3 - Comunicarea trebuie sa nu contina afirmatii sau reprezentari care sa incite la violenta verbala, psihica sau fizica.  

6.4 - Comunicarea trebuie sa evite exploatarea fricii, suferintei si a superstitiei, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se justifica.

6.5. - Comunicarea trebuie sa nu incite si nici nu trebuie sa para a sustine si a incuraja la nerespectarea legii sau a bunelor moravuri.

Art.7 - Comunicarea destinata copiilor

7.1 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exploateze credulitatea si lipsa de experienta a acestora.

7.2 - Comunicarea destintata copiilor trebuie sa nu minimizeze informatiile referitoare la nivelul abilitatilor sau varsta necesara folosirii unui produs sau ale beneficiilor acestuia.

7.3 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu exagereze adevarata dimensiune, valoare, natura, fiabilitate sau performanta a produsului.

7.4 - In comunicarea destinata copiilor un produs care este parte a unui ansamblu trebuie semnalat in mod clar ca atare, ca si mijloacele prin care se pot obtine celelalte elemente ale ansamblului.

7.5 - Indicatiile de pret trebuie sa nu induca copiilor o perceptie eronata a valorii reale a produsului (ca de exemplu “numai”).

7.6 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu contina nicio afirmatie sau reprezentare care sa riste sa cauzeze acestora vreun prejudiciu de natura fizica sau morala.

7.7 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu prezinte copii in situatii periculoase sau angajati in activitati daunatoare lor sau altora.

7.8 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu ii incurajeze sa desfasoare activitati periculoase, riscante sau sa le induca un comportament antisocial.

7.9 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu submineze autoritatea, responsabilitatea sau valorile social-culturale ale familiei sau educatorilor.

7.10 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu-i indemne pe acestia sa-si convinga parintii sau alti adulti sa le cumpere produse.

7.11 - Comunicarea destinata copiilor care invita la contactarea directa a anuntatorului trebuie sa contina explicit recomandarea de a obtine acordul parintelui sau a altui adult responsabil.

7.12 - Comunicarea destinata copiilor trebuie sa nu sugereze ca detinerea sau folosirea unui produs va oferi copilului un avantaj fizic, moral sau social asupra celorlalti copii sau ca lipsa acelui produs va avea efect opus.

Art.8 – Siguranta

8.1 - Comunicarea trebuie, cu exceptia cazurilor justificate de motive educationale sau sociale, sa nu contina descrieri sau reprezentari ale unor situatii posibil periculoase, riscante sau care arata neglijarea masurilor de siguranta sau sanatate publica.

8.2 - Instructiunile de folosire trebuie sa includa avertizari de siguranta precum si informatii suplimentare acolo unde este cazul.

8.3 - In comunicare, copiii trebuie reprezentati sub supravegherea adultului atunci cand un produs sau o activitate implica un risc de siguranta.

Art.9 - Reproducerea, confuzia si exploatarea

9.1 - Comunicarea trebuie sa nu reproduca in tot sau in parte sau sa imite in mod evident si deliberat o alta comunicare apartinand altui anuntator.

 9.2 - Comunicarea trebuie sa nu incalce drepturile de proprietate industriala si intelectuala, cum ar fi: patente, marci verbale sau combinate, sloganuri comerciale, desene si modele industriale, denumiri comerciale, drepturi de autor, numele ori campania de comunicare a altei firme, companii sau institutii etc, si nici sa foloseasca elemente care identifica in mod explicit alte marci sau produse.

9.3 - Daca in comunicarea realizata de un anuntator se foloseste un produs, o marca sau un alt element de comunicare identificabil ca fiind al unui tert, este necesara o intelegere prealabila intre aceste parti, respectiv cu titularul marcii.

9.4 -  Nu se considera incalcari ale Art. 9.2 si 9.3 cazurile in care se folosesc produse, marci sau alte elemente identificabile ca fiind ale unui tert in cadrul comunicarii comparative, asa cum este definita la Art. 10 din Cod.

Art.10 - Comparatia

Comparatia in comunicare este permisa in cazul in care indeplineste urmatoarele conditii:

a) nu este inselatoare, potrivit dispozitiilor Articolului 1.3 din Codul RAC;

b) compara bunuri sau servicii care raspund acelorasi nevoi ori sunt destinate acelorasi scopuri;

c) compara, in mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esentiale, relevante, verificabile si reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include si pretul;

d) nu discrediteaza sau denigreaza marcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati ori situatia unui concurent;

e) in cazul produselor cu denumire de origine se refera, in fiecare caz, la produse cu aceeasi denumire;

f) nu profita in mod neloial de reputatia unei marci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;

g) nu prezinta bunuri sau servicii ca imitatii ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtand o marca ori o denumire comerciala protejata;

h) nu creeaza confuzie intre comercianti, intre cel care isi face publicitate si un concurent sau intre marci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care isi face publicitate si cele ale unui concurent.

Art.11 - Denigrarea

Denigrarea persoanelor, organizatiilor, companiilor, activitatilor comerciale si industriale, profesiilor, a produselor, elementelor de marketing sau a altor elemente asociate acestora, chiar fara a fi mentionate explicit, este interzisa.

Art.12 - Protejarea intimitatii

12.1 - Comunicarea trebuie sa nu infatiseze persoane – private sau publice – ori sa faca referire la acestea fara acordul lor.

12.2 - Comunicarea trebuie sa nu faca referire la elementele de patrimoniu apartinand unei persoane fizice sau juridice fara permisiunea sa.

Art.13 – Identitatea si Identificarea

13.1 - Identitatea anuntatorului sau a produsului trebuie sa fie evidenta. Acest lucru nu se aplica comunicarilor care au ca scop atragerea atentiei asupra unor comunicari ulterioare, de tip “teaser”.

13.2 - Cand este relevant, comunicarea trebuie sa includa datele de contact ale anuntatorului.

13.3 - Comunicarea comerciala trebuie sa fie clar diferentiata, indiferent de forma sau mediul in care e folosita.

13.4 - Cand o comunicare  apare intr-un mijloc de informare in masa cu continut editorial sau de stiri, aceasta trebuie sa fie reprezentata astfel incat sa poata fi recunoscuta ca atare.

13.5 - Comunicarea trebuie sa nu fie disimulata in cercetare de marketing, studiu de piata, studiu de consumator etc.

Art.14 - Respectarea mediului inconjurator

14. 1 - Comunicarea trebuie sa nu incurajeze actiuni impotriva legii sau a normelor general admise de respectare a mediului inconjurator.

14.2 - Semnele sau simbolurile referitoare la protectia mediului sau la sisteme de colectare, precum si mesajele avand ca subiect mediul inconjurator si reducerea poluarii pot fi folosite in comunicare numai daca sursa acestora este clar indicata sau identificabila, nu exista riscul confuziei privind sensul acestora si pot fi substantiate de catre anuntator. Aceste semne si simboluri nu trebuie folosite astfel incat sa sugereze aprobarea oficiala sau certificarea de catre terti, daca aceasta aprobare sau certificare nu exista.

14.3 - Intr-o comunicare afirmatiile legate de mediu nu trebuie sa sugereze ca se refera la mai multe stadii din ciclul de viata al unui produs sau la mai multe din proprietatile produsului decat poate fi sustinut prin dovezi. Anuntatorul trebuie sa specifice clar la care dintre stadii sau proprietati face referire in comunicare. 

14.4 - Cand o afirmatie se refera la reducerea unor componente sau elemente care au impact asupra mediului, anuntatorul trebuie sa specifice clar care componente sau care elemente au fost reduse.

Art.15 - Comunicare politica

Prezentul Cod nu se aplica comunicarii ce are scopul de a informa sau influenta electoratul in procesul electoral sau in referendumuri.

A)    SISTEME DE VANZARI

Art.16 - Preturi

16.1 - Daca pretul este mentionat intr-o comunicare, acesta trebuie sa se refere strict la produsul descris sau promovat prin comunicarea respectiva.

16.2 -  Daca durata unei oferte de pret nu este precizata, atunci pretul trebuie mentinut pe toata durata campaniei de comunicare a acesteia.

16.3 - Indiferent daca plata pentru o oferta se face integral sau in rate, pretul si termenii de plata trebuie sa fie clar specificati in oferta, impreuna cu mentionarea oricaror taxe suplimentare (cum ar fi taxele postale, de livrare etc) si, atunci cand este posibil, valoarea acestor taxe.

Art.17 - Oferte gratuite

17.1 - O oferta poate fi descrisa ca fiind gratuita numai atunci cand consumatorul, in cazul participarii la campania promotionala anuntata, plateste cel mult:

a) costul participarii la promotie (ca de ex: taxa postala curenta, taxa unui apel telefonic cu tarif normal, costul normal aferent trimiterii unui email, daca este cazul, sau tariful normal al unui SMS);

b) costul, incluzand si cheltuielile accidentale, ale oricarei calatorii a consumatorului, daca acesta ridica produsul oferit gratuit.

17.2 - Termenii “gratis”/”gratuit”, “cadou”, “fara costuri” sau altii asemenea pot fi folositi doar daca:

a) oferta nu implica nicio obligatie sau

b) singura obligatie de plata o reprezinta costurile mentionate la Articolul 17.1 sau

c) in combinatie cu achizitionarea altui produs nu implica marirea pretului produsului respectiv ca sa includa total sau partial costul ofertei.

17.3 - Costurile care ii revin consumatorului, altele decat cele indicate mai sus in mod expres, pentru oferta gratuita, trebuie sa fie specificate in mod clar si trebuie sa includa si eventualele cheltuieli suplimenare de livrare, ambalare si manipulare. 

17.4 - In cazul in care o oferta se face pentru un produs si, pentru a beneficia de aceasta, trebuie achizitionat un anumit numar de produse, aceasta informatie trebuie clar indicata.

17.5 - Daca o oferta se refera la doua sau mai multe produse, din care doar unul este gratuit, trebuie sa se indice clar consumatorului care este gratuit si care trebuie platit.

17.6 - O “testare de proba” nu trebuie descrisa ca fiind gratuita daca consumatorul trebuie sa plateasca costul returnarii produselor, cu exceptia cazului in care aceasta informatie este specificata in mod clar in oferta facuta consumatorului.

17.7 - Daca in cadrul unei promotii sunt distribuite nesolicitat esantioane de produse sau cadouri, trebuie specificat clar consumatorului ca nu are nicio obligatie sa le plateasca sau sa le returneze.

Art.18 - Disponibilitatea produselor

Atunci cand disponibilitatea unora sau a tuturor produselor promovate este limitata, acest lucru trebuie mentionat in respectiva comunicare.

Art.19 - Vanzarea pe credit

19.1 - Comunicarea ce are ca subiect vanzarea pe credit trebuie sa indice cu buna intentie si in mod clar termenii si conditiile de creditare.

19.2 - Orice informatie necesara consumatorului pentru a putea intelege costul total, dobanda si termenii oricarei alte forme de credit trebuie furnizate fie in oferta, fie atunci cand este realizata creditarea.

Art. 20 - Vanzarea la distanta

20.1 - Comunicarea pentru vanzarile la distanta trebuie sa contina clar numele intreg si adresa completa ale anuntatorului (si ale furnizorului, daca acesta este diferit).

20.2 - Comunicarea pentru vanzarile la distanta care solicita plata inainte ca produsul sa fie primit si care contine mecanisme de raspuns in scris trebuie sa contina, de asemenea, adresa completa a anuntatorului (si a furnizorului, daca acesta este diferit). Comunicarea ce contine numai mecanisme de raspuns telefonic si/sau prin email trebuie sa contina si numarul de telefon si/sau adresa de email a anuntatorului (si al furnizorului, daca acesta este diferit). In conditiile in care plata se face electronic este necesara mentionarea conditiilor de securitate a platii.

20.3 - Publicitatea prin fax sau apeluri automate trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila sau un numar de telefon gratuit sau cu tarif normal al anuntatorului la care consumatorul sa poata trimite /comunica cererea de a fi sters din baza de date.

20.4 - Folosirea telefonului in comunicarea comerciala:

a) Apel telefonic primit – operatorul care suna un consumator trebuie sa:

a.1) specifice imediat numele anuntatorului pe care il reprezinta;

a. 2) specifice clar scopul convorbirii;

a. 3) termine convorbirea intr-un mod politicos atunci cand devine evident ca interlocutorul nu mai este competent sau nu doreste sa accepte convorbirea sau este un copil (exceptie cazul in care operatorul primeste acceptul unui adult pentru a continua convorbirea);

Exceptand cazul in care corespondentul a cerut expres altceva, aceste convorbiri trebuie facute pe parcursul orelor care sunt in general considerate ca rezonabile pentru destinatar.

b) Daca un operator apeleaza un consumator care poseda un aparat telefonic ce permite identificarea apelantului, consumatorul trebuie sa poata identifica numarul care il suna;

c) Pentru toate apelurile telefonice – inainte ca operatorul sa incheie convorbirea acesta trebuie sa se asigure ca interlocutorul este informat si in cunostinta de cauza cu natura intelegerii incheiate si cu orice actiune care va urma dupa terminarea convorbirii;

d) In cazul in care convorbirea nu duce la o vanzare imediata, ci la un contact viitor cu anuntatorul sau prelucrarea unor date cu caracter personal ale acestuia, atunci operatorul trebuie sa-l informeze pe consumator de acest lucru;

e) Daca informatia furnizata de consumator va fi folosita pentru orice scopuri non-evidente (un scop care nu este dezvaluit) atunci operatorul trebuie sa explice acest scop consumatorului in concordanta cu reglementarile privind protectia datelor personale;

f)  Daca in urma unei convorbiri rezulta o comanda, anuntatorul este obligat sa il infomeze pe consumator ca are dreptul sa primeasca o confirmare in format scris sau pe suport durabil a termenilor contractului in timp util, nu mai tarziu de data livrarii produsului sau a datei de incepere a prestarii serviciului. Confirmarea trebuie sa includa toate informatiile specificate privind dreptul la retragere, identitatea vanzatorului si dupa caz orice alta informatie relevanta pentru o vanzare la distanta;

g) Monitorizarea si inregistrarea convorbirilor telefonice facute in scopuri comerciale trebuie sa fie efectuate cu masuri corespunzatoare de siguranta pentru a putea verifica continutul convorbirii, pentru a confirma o tranzactie comerciala, pentru scopuri de instruire si controlul calitatii. Operatorii si consumatorii trebuie informati de posibilitatea inregistarii de la inceperea convorbirii. Nicio inregistrare nu se va face publica fara acceptul prealabil al ambilor interlocutori;

h) Nu este permisa contactarea telefonica in scopuri comerciale a persoanelor ale caror numere de telefon nu sunt publice, cu exceptia cazului in care consumatorul a furnizat numarul anuntatorului sau operatorului respectiv in acest scop.

Art. 21 - Comunicarea transmisa prin media digitale

21.1 - Comunicarea transmisa prin email trebuie sa fie clar identificata ca atare, prin subiect, fara a fi nevoie ca mesajul sa fie deschis. Subiectul mesajului trebuie sa nu fie inselator, iar natura comerciala a mesajului nu trebuie sa fie ascunsa.

21.2 - Atunci cand o comunicare transmisa prin media digitale are un caracter publicitar, nu poate fi folosita nicio tehnica in masura de a ascunde factorii ce ar putea influenta decizia consumatorului (ex: pretul, termeni si conditii de vanzare etc).

21.3 - Pasii premergatori lansarii unei comenzi de achizitie, semnarii unui contract sau unui angajament trebuie sa contina informatii complete si corecte privind termenii tranzactiei. In cazul in care i se cer date pentru completarea unui ordin de comanda, consumatorul trebuie sa aiba posibilitatea de a verifica acuratetea datelor introduse inainte de a lansa, efectiv, comanda.

21.4 - Comunicarea trimisa prin media digitale trebuie sa includa un mecanism clar si transparent care sa permita consumatorului sa isi exprime optiunea de a nu mai primi astfel de mesaje in viitor. Aceste mecanisme de dezabonare trebuie sa fie usor de identificat, usor de inteles, usor de folosit si sa permita dezabonarea rapida.

21.5 - Comunicarea prin email sau telefon mobil trebuie sa contina numele intreg si adresa valabila (de exemplu, o adresa de email) ale expeditorului, unde consumatorul sa poata trimite cererea de a iesi din baza de date.

21.6 - Comunicarea  transmisa prin media online de tip pop-up trebuie sa permita consumatorului inchiderea mesajului de o maniera facila din punct de vedere vizual si temporal, astfel incat sa nu interfereze cu continutul editorial al paginii vizitate.

Art.22 - Distribuirea nesolicitata de bunuri

22.1 - Comunicarea asociata cu practica trimiterii de produse nesolicitate consumatorilor pentru care se solicita ulterior plata (vanzarea inertiala), inclusiv afirmatiile sau sugestiile prin care destinatarilor li se cere sa accepte si sa plateasca pentru astfel de produse trebuie evitata.

22.2 - Comunicarea ce solicita un raspuns care reprezinta o comanda ce va implica o plata (de exemplu: aparitia intr-o publicatie), trebuie sa fie clar exprimata.

22.3 - Comunicarea ce solicita o comanda trebuie sa nu fie prezentata intr-o forma care poate fi confundata cu o factura, sau, altfel spus care sugereaza fals o plata scadenta.

Art.23 - Comunicarea ofertelor speciale

23.1 - Comunicarea care se refera la oferte speciale trebuie sa precizeze clar si accesibil in ce consta avantajul acelei achizitii, conditiile de participare (daca este cazul), ca si termenul de expirare a ofertei. Nu este obligatorie mentionarea acestor precizari in cazul comunicarii de pe ambalajele produselor participante in respectiva oferta speciala.

23.2 - Comunicarea care se refera la vanzarile de o singura zi, oportunitatile de afaceri si altele asemenea trebuie sa contina numele intreg al anuntatorului si adresa locului de desfasurare a vanzarii promotionale.

23.3 - Anuntatorul trebuie sa informeze consumatorul asupra modului de accesare a promotiei cu premii, precum si a conditiilor de acordare a premiilor, a mijloacelor de informare in masa sau a locului in care urmeaza sa fie anuntate rezultatele.

23.4 - Costurile care ii revin consumatorului pentru premiu trebuie sa fie specificate in mod clar si sa includa si eventualele cheltuieli aditionale de livrare, ambalare si manipulare.

Art.24 - Plasarea de produse

24.1 - In practica plasarii de produse sunt recunoscute si acceptate urmatoarele modalitati de utilizare a produsului: manuire (actorul atinge produsul), expunere implicita (actorul foloseste produsul), expunere statica (produsul exista in cadru), garderoba (actorul poarta produsul), verbalizare (actorul mentioneaza produsul sau marca), verbalizare si manuire (actorul mentioneaza si atinge produsul).

24.2 - Plasarea de produse trebuie sa nu incurajeze in mod direct cumpărarea sau închirierea de produse, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele respective.  Plasarea de produse trebuie sa nu scoata in evidenta in mod exagerat produsele in cauza.

B)    CATEGORII DE PRODUSE

Art.25 - Bauturi alcoolice

25.1 - Comunicarea pentru bauturile alcoolice nu trebuie sa intre in contradictie cu nevoia societatii de a reprezenta modele de consum care incurajeaza consumul moderat si responsabil al unor astfel de produse.

25.  2 - Comunicarea la bauturile alcoolice trebuie:

a) sa nu incurajeze consumul exagerat sau abuzul de bauturi alcoolice;

b) sa nu sugereze ca bauturile alcoolice sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca au un efect stimulativ, sedativ; prevederea nu se aplica produselor cu o concentratie alcoolica de maximum 1,2%;

c) sa nu sugereze ca bauturile alcoolice pot rezolva probleme personale;

d) sa nu infatiseze minori sau femei insarcinate consumand bauturi alcoolice;

e) sa nu prezinte situatii de dependenta de alcool;

f) sa nu prezinte in mod pozitiv dependenta de alcool sau sa nu prezinte o imagine negativa despre abstinenta;

g) sa nu faca asocierea intre consumul de bauturi alcoolice si conducerea oricaror autovehicule sau manuirea unor unelte ce necesita o manipulare atenta, activitati riscante sau indemanare profesionala;

h) sa nu prezinte procentul de alcool continut, in sine, drept un atribut pozitiv al produsului;

i) sa nu creeze confuzie asupra procentului de alcool continut de produs;

j) sa nu sugereze ca un procent scazut de alcool continut inseamna un risc diminuat al efectelor negative ale consumului;

k) sa nu creeze publicului convingerea ca faptul de a consuma bauturi alcoolice ar duce la imbunatatirea performantelor fizice si/sau intelectuale sau ca lipsa de consum al acestor produse ar provoca o inferioritate fizica si/sau intelectuala;

l) sa nu creeze publicului convingerea ca exista o legatura intre consumul de bauturi alcoolice si succesul social, sexual sau profesional.

25.3 - Este interzisa comunicarea pentru bauturile alcoolice in care se prezinta comportamente sau atitudini violente, agresive ori antisociale.

25.4 - Comunicarea pentru bauturile alcoolice nu va prezenta persoane consumand alcool daca acestea nu sunt, actioneaza si par, in limite rezonabile, a avea varsta de peste 25 de ani.

25.5 - In cazul comunicarii pentru bere, prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile din ANEXA 1, Reguli de Comunicare Comerciala Responsabila privind Berea.

25.6 - In cazul comunicarii pentru bauturile alcoolice, prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile din ANEXA 3, Codul Forumului Roman pentru Consum Responsabil de Alcool.

Art.26 - Produse cosmetice si de igiena personala

26.1 - Comunicarea referitoare la produsele cosmetice si de igiena personala trebuie sa nu-l faca pe consumator sa creada ca respectivele produse au alte utilizari dacat acelea de a fi folosite in scopul pentru care au fost create.

26.2 - Comunicarea poate prezenta aceste produse ca avand caracteristici suplimentare care contribuie la prevenirea anumitor conditii patologice, cu conditia ca produsele sa fie special formulate in acest sens.

26.3 - Sub nicio forma comunicarea nu trebuie sa ii faca pe consumatori sa creada ca pot inlocui medicamentele, asistenta medicala sau tratamentele cu produsele cosmetice sau de igiena personala.

Art.27 - Produsele pentru nevoi nutritionale speciale

Produsele pentru nevoi nutritionale speciale includ: alimente destinate sugarilor si copiilor de varsta mica, alimente destinate unor scopuri medicale speciale si inlocuitorii unei diete pentru controlul greutatii.

27.1 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale trebuie realizata intr-o maniera care sa nu impinga consumatorul catre o greseala nutritionala.

27.2 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale poate fi sustinuta de recomandarile sau aprobarile date de asociatii nationale de personal in domeniul medical, nutritional sau alimentar si organizatii filantropice din domeniul sanatatii.

27.3 - Comunicarea la produsele pentru nevoi nutritionale speciale care se refera la sugari trebuie sa se realizeze doar la produsele destinate copiilor peste varsta de 6 luni.

Art.28 - Comunicarea pentru medicamente, suplimente alimentare, tratamente curative si metode alternative de vindecare

28.1 - Comunicarea pentru medicamentele si tratamentele medicale comercializate in baza unei prescriptii medicale este interzisa.

28.2 - Comunicarea pentru medicamente trebuie să susţină folosirea raţională a acestora, să le prezinte în mod obiectiv, fără a le exagera calităţile terapeutice. Comunicarea trebuie sa nu sugereze ca un medicament sau ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate speciala, daca acest lucru nu poate fi dovedit stiintific.

28.3 - Comunicarea pentru medicamentele care nu necesita prescriptie medicala (OTC), pentru suplimentele alimentare, tratamentele curative si metodele alternative de vindecare trebuie :

a) sa nu sugereze ca produsul nu determina efecte secundare;

b) sa nu sugereze ca produsul nu prezinta riscuri de toxicitate sau riscuri de dependenta;

c) sa nu sugereze ca efectele unui produs sunt mai bune sau echivalente cu acelea ale altui medicament, substanta activa sau tratament medical, daca nu exista o sustinere stiintifica pentru aceasta afirmatie;

d) sa nu sugereze ca siguranta sau eficacitatea produsului respectiv se datoreaza faptului ca ar fi un produs natural;

e) sa nu sugereze ca o consultatie medicala sau o interventie chirurgicala nu sunt necesare sau sa nu incite la o eventuala autodiagnosticare gresita;

f) sa nu sugereze ca efectul tratamentului cu produsul respectiv este garantat;

g) sa nu sugereze ca starea normala de sanatate a subiectului poate fi imbunatatita doar prin utilizarea produsului respectiv;

h) sa nu sugereze ca sanatatea consumatorului poate fi afectata in lipsa administrarii acelui produs; exceptie face comunicarea la campanile de vaccinare;

i) sa nu se adreseze direct minorilor;

j) sa nu se foloseasca de recomandarile oamenilor de stiinta, ale profesionistilor in domeniul medical sau ale persoanelor publice, precum si de faptul ca un produs a primit autorizatie de vanzare;

k) sa nu faca referire la modalitatile de vindecare intr-o maniera necorespunzatoare, inselatoare;

l) sa nu compare medicamentele cu produse alimentare, cosmetice sau alte produse de consum;

m) sa nu foloseasca reprezentari necorespunzatoare, inselatoare sau impresionante ale schimbarilor suferite de corpul uman cauzate de boli, raniri sau de actiunea unui produs medicamentos, supliment alimentar, tratament curativ sau metoda alternativa de vindecare.

28.4 - Comunicarea pentru suplimente alimentare, tratamente curative si metode alternative de vindecare trebuie sa includa frazele de risc recomandate de reglementarile specifice in vigoare.

28.5 - Nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietati de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor si nu se vor face referiri la astfel de proprietati. Nu se vor atribui suplimentelor alimentare proprietati pe care acestea nu le poseda.

28.6 - Publicitatea la suplimente alimentare trebuie sa nu includa afirmatii directe sau care sa induca ideea ca un regim alimentar variat si echilibrat nu poate asigura cantitati adecvate de nutrienti in general.

28.7 – In cazul publicitatii pentru suplimente alimentare, prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile din Anexa la Cod – Bune Practici in Etichetarea si Publicitatea Suplimentelor Alimentare.

Art.29 - Cursuri de instruire, oferte de angajare sau de colaborare in afaceri si metode de predare sau studiu

29.1 - Comunicarea trebuie realizata astfel incat sa nu creeze confuzie intre ofertele de angajare, ofertele de colaborare in afaceri, cursurile de instruire si metodele de predare sau de studiu.

29.2 - Comunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa includa sau sa faca trimitere clara la conditiile de inscriere, participare sau absolvire.

29.3 - Comunicarea legata de cursurile de instruire si metodele de predare sau studiu trebuie sa nu contina promisiuni pentru un loc de munca decat daca acesta este garantat in mod ferm si nici sa exagereze oportunitatile de angajare sau de salarizare pentru persoanele care urmeaza respectivele cursuri sau adopta metodele propuse.

Art.30 - Tranzactii financiare si imobiliare

30.1 - Comunicarea menita a solicita sau a promova tranzactiile financiare, imobiliare si, in special, tranzactiile pentru economisirea si investirea in proprietati mobiliare sau imobiliare trebuie sa furnizeze informatii clare si complete pentru a nu induce in eroare publicul, astfel incat cel care percepe mesajul, in pofida eventualei lipse de experienta, sa poata face o alegere in cunostinta de cauza pentru utilizarea propriilor resurse.

30.2 - Comunicarea pentru tranzactiile financiare si imobiliare trebuie sa specifice clar ca valoarea investitiei este variabila si daca nu este garantata poate sa creasca sau sa scada. Daca valoarea investitiei este garantata, detaliile trebuie incluse in comunicarea comerciala.

30.3 - Prevederile acestor articole se aplica si comunicarii pentru servicii bancare, servicii financiare non-bancare, servicii ale burselor de valori, fonduri de pensii si fonduri de asigurari; pentru acestea din urma, daca este cazul, trebuie precizat ca este vorba despre o investitie.

Art.31 - Pachete de servicii turistice

Comunicarea pentru pachetele de servicii turistice trebuie sa ofere informatii suficiente, complete, corecte si usor de inteles pentru un consumator mediu si sa indice sursa suplimentara de informare, mai ales in cazul informatiilor legate de serviciile si/sau produsele incluse in tariful comunicat.

Art.32 - Jocuri, jucarii si produse educative pentru copii

32.1 - Comunicarea aferenta jocurilor, jucariilor si produselor educative pentru copii trebuie sa nu induca in eroare asupra:

a) naturii, caracteristicilor, performantelor si dimensiunilor produsului;

b) gradului de abilitate necesar pentru a folosi produsul;

c) sumei ce trebuie cheltuita, mai ales cand este vorba despre cumpararea de produse complementare pentru a face produsul sa functioneze.

32.2 - In nici un caz aceasta comunicare nu trebuie sa minimizeze pretul produsului sau sa sugereze ca achizitionarea acestuia este, in mod normal, accesibila bugetului oricarei familii.

Art.33 - Comunicarea cu caracter social

33.1 - Pentru o intelegere clara si o identificare usoara, comunicarea cu caracter social (inclusiv publicitatea apel) trebuie sa cuprinda numele anuntatorului, cat si obiectivul social care trebuie atins.

33.2 - In cazul comunicarii sociale care este legata de o initiativa de promovare comerciala, se va preciza suma sau procentajul destinat scopului social.

33.3 - In orice caz, comunicarea cu caracter social nu poate:

a) sa aiba un scop exclusiv comercial;

b) sa exploateze suferinta umana, aducand astfel atingere demnitatii oamenilor;

c) sa recurga la fapte socante, de natura sa justifice solicitari exagerate sau sa induca sentimente de teama sau anxietate;

d) sa ii faca pe cei care nu sunt de acord cu apelul sa se simta vinovati sau datori;

e) sa prezinte exagerat gradul si natura problemei sociale pentru care este realizat apelul;

f) sa supraestimeze valoarea exacta sau potentiala a contributiei populatiei la acea initiativa;

g) sa ceara bani de la minori.

Art.34 - Functionarea Comitetului Etic

34.1 - Evaluarea corecta a aplicarii si respectarii Codului de Practica in Publicitate este atributia Comitetului Etic.

34.2 - Comitetul Etic se reuneste ori de cate ori este necesar.

34.3 - Comitetul Etic este compus din 5 membri, reprezentanti ai membrilor RAC si membri independenti.

34.4 - In componenta Comitetului Etic pot intra persoane independente, ca membri permanenti, aprobate nominal de Adunarea Generala a membrilor RAC.

34.5 – Membrii RAC au prioritate in participarea la orice Comitet Etic, in defavoarea membrilor independenti.

34.6 - Comitetul Etic adopta decizii prin vot majoritar.

34.7 - Exprimarea votului in cadrul Comitetului Etic se face in mod deschis.

34.8 - Fiecare membru are dreptul la un vot si obligatia sa se exprime pro sau contra.

34.9 - Dezbaterile Comitetului Etic sunt strict confidentiale.

34.10 - Membrii Comitetului Etic isi indeplinesc obligatiile in baza propriilor convingeri si nu in baza reprezentarii intereselor membrilor RAC care au acceptat acest Cod.

Art.35 - Secretariatul

35.1 - Secretariatul RAC deserveste si Comitetul Etic.

35.2 - Secretariatul este reprezentat la reuniunile Comitetului Etic de Secretarul Executiv si/sau Directorul Executiv.

35.3 - Secretariatul este obligat sa pastreze confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului individual.

Art.36 - Initierea si inregistratrea unei sesizari

36.1 - Orice persoana fizica sau juridica sau orice organism de stat poate sesiza RAC.

36.2 - Sesizarile depuse la RAC trebuie sa fie in forma scrisa si pot fi trimise inclusiv prin posta sau email.

36.3 - Se recomanda ca sesizarile sa fie detaliate si argumentate (conform modelului publicat pe site-ul RAC).

36.4 - Secretariatul inregistreaza sesizarile la data primirii acestora.

36.5 - In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesizarii:

a) Consiliul Director este informat in legatura cu acest fapt;

b) este contactata partea vizata de sesizare, careia i se transmit textul sesizarii si documentatia insotitoare si careia i se solicita sa precizeze, in termen de 48 de ore de la data solicitarii punctului de vedere, pozitia oficiala in respectivul caz;

c) RAC recomanda solutionarea cazului pe cale amiabila.

36.6 - Orice membru al RAC poate initia autosesizarea RAC cu privire la o comunicare. Sesizarea este adusa la cunostinta Secretariatului care va informa imediat Consiliul Director cu privire la caz. Consiliul Director va decide, prin vot, daca se va organiza Comitet Etic care sa analizeze respectiva comunicare.

36.7 - In situatia in care RAC se autosesizeaza, organizarea Comitetului Etic si analiza comunicarii comerciale respective se fac conform aceleiasi proceduri.

Art.37 - Constituirea Comitetului Etic

37.1 - In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesizarii:

a) Secretariatul informeaza Consiliul Director asupra inregistrarii sesizarii;

b) Secretarul Executiv transmite solicitarea de participare la sedinta Comitetului Etic;

c) Comitetul Etic se completeaza in ordinea primirii confirmarii de participare a membrilor RAC.

D) Membrii RAC vor fi impartiti in trei grupe, constituite astfel incat sa contina membri din domenii diferite care sa poata participa la cazuri din cat mai multe domenii. Fiecare grupa participa succesiv la sedintele Comitetului Etic.

37.2 - In termen de 48 de ore de la inregistrarea sesizarii:

a) Membrii Comitetului Etic isi afirma disponibilitatea/indisponibilitatea de a intra in componenta Comitetului Etic respectiv; membrii Comitetului Etic au obligatia morala de a se abtine in cazul unui eventual conflict de interese;

b) Secretariatul informeaza membrii RAC asupra componentei finale a Comitetului Etic;

c) in momentul stabilirii Comitetului Etic partile sunt informate asupra componentei acestuia si sunt invitate sa participe la sedinta; partile nu sunt obligate sa dea curs invitatiei de a participa la sedinta Comitetului Etic;

d) organizarea Comitetului Etic nu este conditionata de prezenta partilor la sedinta;

e) in cazul in care una dintre parti/partile considera ca un membru al Comitetului Etic se afla in conflict de interese, la momentul anuntarii componentei Comitetului Etic aceasta/acestea pot cere recuzarea membrului respectiv, insotind solicitarea de o argumentatie;

f) conflictul de interese poate fi invocat intr-una din urmatoarele situatii: persoana reprezinta un membru RAC parte implicata in caz sau persoana reprezinta un membru RAC care se afla in stare de concurenta cu una dintre partile implicate in caz;

g) cererea de recuzare este transmisa catre RAC si este adresata Consiliului Director;

h) pe baza analizei argumentatiei transmise, Consiliul Director va decide aprobarea sau respingerea cererii de recuzare a respectivului membru al Comitetului Etic;

i) in cazul recuzarii unui membru al Comitetului Etic, Secretariatul RAC va contacta ceilalti membri in vederea completarii acestuia;

j) se stabileste data reuniunii Comitetului Etic, care nu poate depasi patru zile de la data inregistrarii sesizarii.

Art.38 - Documentarea cazurilor

38.1 - In termen de 24 de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul contacteaza partea vizata de sesizare careia ii transmite textul sesizarii si documentatia primite si careia ii solicita pozitia oficiala in legatura cu sesizarea respectiva in termen de 48 de ore de la data trimiterii solicitarii.

38.2 - In momentul stabilirii Comitetului Etic, membrii acestuia primesc intreaga documentatie disponibila la acel moment. Ulterior, Secretariatul va transmite acestora si pozitia oficiala a partii vizate de sesizare, precum si eventuale documente suplimentare.

38.3 - Secretariatul va transmite sesizarea si intreaga documentatie existenta membrilor Comitetului Etic si numai acestora.

38.4 - Membrii Comitetului Etic primesc intreaga documentatie existenta referitoare la speta in cauza si au obligatia de a pastra confidentialitatea materialelor, dezbaterilor si votului individual.

38.5 - Daca este necesara culegerea de dovezi suplimentare, Comitetul Etic se va adresa Secretariatului care va actiona imediat si fara formalitati pentru obtinerea de dovezi si documente suplimentare. Odata aceasta operatie realizata, Secretariatul va pune materialul la dispozitia Comitetului Etic.

38.6 - In orice moment, Comitetul Etic poate solicita anuntatorului documente de natura sa sustina veridicitatea datelor, descrierilor, declaratiilor, ilustratiilor si testimonialelor dintr-o comunicare. Anuntatorul va pune la dispozitia RAC informatia si documentele solicitate in termenul stabilit de Comitetul Etic.

38.7 - a) Comitetul Etic poate apela la persoane de specialitate independente pentru evaluarea documentelor prezentate sau pentru audierea partilor;  

b) Persoana de specialitate este propusa de Secretariat, parti sau membrii Comitetului Etic si agreata/validata de ambele parti implicate; daca partile nu cad de comun acord asupra unei persoane de specialitate, atunci aceasta va fi numita si aprobata de Comitetul Etic, evitandu-se conflictul de interese;

c) Persoana de specialitate evalueaza informatiile prezentate, intocmeste un raport pe care-l inainteza Comitetului Etic si/sau participa, daca este cazul, la reuniunea Comitetului Etic pentru a oferi suport tehnic, fara a avea drept de vot;

d) Persoana de specialitate trebuie sa pastreze confidentialitatea informatiilor obtinute in acesta calitate. Indeplinirea acestei obligatii va fi asigurata prin semnarea unui acord de confidentialitate.

Art.39 - Sedinta Comitetului Etic

39.1 - In termen de 48 de ore de la data inregistrarii sesizarii Secretariatul fixeaza data sedintei Comitetului Etic, nu mai tarziu de 4 zile de la data inregistrarii sesizarii.

39.2 - In termen de maximum 4 zile de la data inregistrarii sesizarii, Secretariatul organizeaza sedinta Comitetului Etic, asigurand prezenta celor cinci membri, si, dupa caz, a celor doua parti implicate in caz si a persoanelor de specialitate mentionate la Art. 38.7.

39.3 - a) La sedinta Comitetului Etic sunt prezenti membrii Comitetului Etic si Secretarul Executiv al  RAC si/sau Directorul Executiv al RAC; 

b) In cazul in care s-a solicitat unei persoane de specialitate evaluarea documentatiei, conform Art.38.7, aceasta poate fi invitata la sedinta Comitetului Etic pentru a expune raportul intocmit. Aceasta nu participa la dezbaterile Comitetului Etic;

c) In cazul audierii partilor de catre Comitetul Etic, reprezentantii acestora sunt invitati pe rand sa-si expuna argumentatia. Ei nu participa la dezbaterile si la votul Comitetului Etic;

d) De asemenea, la sedinta Comitetului Etic poate participa orice alta persoana solicitata de Comitetul Etic, cu conditia respectarii confidentialitatii sedintei si a neparticiparii la momentul votarii/luarii deciziei.

39.4 - Comitetul Etic analizeaza comunicarea in integralitatea ei.

39.5 - In cazul in care Comitetul Etic va considera ca anumite aspecte, altele decat cele semnalate in sesizare, pot incalca Codul, la cererea partii vizate si numai daca este cazul, Comitetul Etic poate acorda acesteia un termen de 24 de ore in vederea sustinerii cu documente tehnice a veridicitatii afirmatiilor cuprinse in comunicare ce nu au fost vizate de sesizare. Aceasta documentatie tehnica suplimentara va fi transmisa Secretariatului RAC care o va pune imediat la dispozitia Comitetului Etic. Comitetul Etic va analiza documentatia suplimentara si isi va putea exprima votul si prin email.

39.6 - In cazul unei sesizari care vizeaza o comunicare modificata in baza unei decizii RAC, analiza acestor modificari este preferabil sa fie facuta de catre acelasi Comitet Etic, care se poate pronunta si prin email.

Art.40 - Decizia Comitetului Etic

40.1 - a) In termen de 24 de ore de la adoptarea deciziei de catre Comitetul Etic, Secretariatul transmite in scris decizia partilor implicate.

b) Atunci cand, conform deciziei Comitetului Etic, comunicarea contravine regulilor Codului, Comitetul Etic invita partea vizata sa ia masuri pentru ca acea comunicare sa respecte prevederile prezentului Cod; 

c) Termenul de implementare a deciziei RAC este de cinci zile;

40.2 - a) Deciziile Comitetului Etic trebuie sa contina urmatoarele informatii:

• sursa sesizarii;

• obiectul sesizarii;

• data inregistrarii;

• structura care analizeaza sesizarea (Comitetul Etic)

• data intrunirii Comitetului Etic;

• hotararea Comitetului Etic cu motivarea acesteia, acolo unde este cazul;

• prevederile Codului de Practica in Publicitate in baza carora s-a decis;

• termenul de implementare a deciziei.

b) Termenul de implementare de urgenta: Comitetul Etic poate solicita implementarea de urgenta a deciziei sale – in mai putin de 5 zile de la data comunicarii deciziei – atunci cand prejudiciile aduse de respectiva publicitate consumatorilor sunt majore;

c) Comitetul Etic poate prelungi termenul de implementare la solicitarea partii vizate de decizia RAC si numai din motive de natura logistica.

40.3 - In cazul unei solutionari pe cale amiabila, initiatorul sesizarii trebuie sa informeze RAC in scris asupra stingerii cazului.

40.4 - Partile implicate nu pot folosi deciziile Comitetului Etic in scop publicitar.

40.5 - Secretariatul va indosaria si arhiva la sediul RAC deciziile Comitetului Etic, insotite de intreaga documentatie existenta.

40.6 - Secretariatul asigura transmiterea, la cerere si cu aprobarea Consiliului Director, a comunicatelor de presa referitoare la cazurile analizate de Comitetul Etic.

Art.41 - Termene

In sensul prezentului Cod, termenele stabilite incep sa curga de la ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care a fost efectuat actul de procedura. Zilele de sarbatoare legala si de repaus saptamanal sunt interuptive in ceea ce priveste termenele din prezentul Cod, in sensul ca un termen inceteaza a mai curge incepand cu ora 00:00 a zilei de sarbatoare legala sau a zilei de repaus saptamanal si reincepe a curge de la momentul la care a fost intrerupt de la ora 00:00 a zilei lucratoare urmatoare.

Art.42 - Codul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii Generale si, in principiu, la intervale de cel putin 2 ani.

ART.43 – Procedurile de modificare a Codului sunt supravegheate de Comitetul Tehnic, constituit din reprezentanti ai membrilor RAC. Comitetul Tehnic elaboreaza forma finala a Codului, coroborand toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea Generala a RAC.

I. Preambul  
Berea, atunci cand este consumata in mod responsabil, este compatibila cu un stil de viata echilibrat si sanatos si este savurata in mod responsabil de o mare majoritate de consumatori.
  
In calitate de producatori responsabili, vrem sa ne asiguram ca marketingul berii ii are drept tinta numai pe cei a caror varsta depaseste varsta legala pentru consumul de alcool si ca se face cu suficienta grija, astfel incat sa nu incurajeze consumul excesiv si iresponsabil.
   
Prevederile acestor Comunicari Comerciale pentru Bere reprezinta baza evaluarii activitatilor reale ce tin de comunicarile comerciale. Acest lucru permite industriei berii sa dezvolte comunicari comerciale pentru bere in mod creativ si in concordanta cu valori precum:
• consumul ca experienta placuta, personala sau sociala;
• consumul ca activitate sociala si consumul responsabil ca sursa de bucurie si relaxare;
• consumul responsabil ca parte a unui stil de viata sanatos pentru marea majoritate a consumatorilor;
• consumul ar trebui sa se faca cu moderatie.
  
Pentru a mentine increderea consumatorilor, industria berii are interesul sa se asigure ca toate comuncarile sale comerciale sunt reglementate in mod corespunzator, astfel incat acestea sa fie considerate legale, decente, oneste, adevarate si acceptabile din punct de vedere social.  
  
II. Scopul 
Scopul acestor reguli de comunicare comerciala privind berea este sa asigure respectarea si implementarea continutului lor si chiar sa imbunatateasca – daca si unde este necesar – comunicarile comerciale astfel incat sa nu ofenseze publicul sau chiar se apropie de limita dintre comunicarile adecvate si cele inadecvate.

Toate siturile web ale corporatiilor si cele legate de marca (brand) trebuie sa solicite confirmarea varstei pe pagina de start si sa refuze intotdeauna accesul celor care nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool.

Aceste reguli se aplica tuturor canalelor de comunicare comerciala si media, inclusiv comunicarii prin internet si media digitala de orice fel care sunt utilizate pentru a transmite clientilor o comunicare de marketing cu privire la alcool.

Daca nu exista nici o cerinta legala in acest sens, in orice comunicare comerciala difuzata prin mijloace video, materiale tiparite, alte medii de afisaj stradal care permit inscriptionarea, trebuie introdus un mesaj de consum responsabil, oriunde este potrivit. De asemenea, trebuie inserat un mesaj de consum responsabil si pe suprafata etichetelor.

III. Principii de baza  
Comunicarea comerciala trebuie:
• sa fie legala, decenta, onesta si adevarata, conformandu-se principiilor acceptate ale concurentei loiale si bunelor practici de afaceri;
• sa respecte toate cerintele legislative si reglementarile in vigoare;
• sa fie concepute cu simtul responsabilitatii sociale, al bunei credinte si onestitatii;
• sa nu contravina principiilor etice, sa nu ofenseze sau sa conteste demnitatea sau integritatea umana;
• persoanele nu trebuie sa fie prezentate intr-un mod degradant, care sa le priveze de demnitate, sau in situatii in care se injosesc prin propriul comportament;
• sa tina cont de sensibilitatile legate de cultura, sex si religie.

Asemeni tuturor comunicarilor comerciale promotiile la bere trebuie:
• sa fie intotdeauna dezvoltate, implementate si administrate cu responsabilitate;
• sa fie intotdeauna in deplina conformitate cu legile, reglementarile si codurile in vigoare;
• sa nu fie niciodata adresate minorilor (persoane care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool);
• sa nu incurajeze niciodata comportamentul violent, agresiv, periculos, anti-social sau ilegal;
• sa nu incurajeze niciodata consumul de alcool si conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool;
• sa nu injoseasca niciodata un grup al societatii si sa nu ofenseze standardele acceptate de bun gust si decenta.

Note explicative
Generale:
1. Scopul oricarei comunicari comerciale ar trebui sa fie promovarea unei anumite marci (brand) si nu a efectelor alcoolului.

2. „Legal” si „conform principiilor competitiei oneste si bunelor practici de afaceri” inseamna ca toate comunicarile comerciale ar trebui sa respecte atat continutul cat si specificul tuturor regulilor nationale, regulamentelor, legilor si practicilor de afaceri.

3. Definitiile a ceea ce este „decent si acceptabil” variaza de la o cultura la alta, chiar si intre grupuri de varsta. Adesea, contextul este cel mai important: formele de adresare ce ar putea fi privite ca ofensatoare de un public mai in varsta pot fi privite ca acceptabile daca sunt adresate cu grija unui public mai tanar, cu varsta peste cea legala pentru achizitia de alcool.

4. Termenul "decent" este de asemenea strans legat de concepte cum sunt violenta sau comportamentul periculos, lipsit de etica si responsbailitate. Acestea trebuie evitate in permanenta, impreuna cu folosirea nejustificata si injositoare a imagisticii, mesajelor si aluziilor de natura sexuala.

5. „Onest”, „adevarat”, „onestitate si cu buna credinta” au legatura cu integritatea mesajelor noastre: nu ar trebui sa mintim niciodata sau sa prezentam fapte neadevarate despre produsul nostru.

6. „Etic” inseamna ca actiunile noastre trebuie sa respecte specificul regulilor privind comunicarea comerciala responsabila. Nu este etic sa incercam sa gasim portite de scapare si modalitati de a evita aceste reguli, sau sa actionam impotriva principiilor morale general acceptate, chiar daca astfel de actiuni nu sunt interzise in mod expres de aceste reguli.

7. Respectarea „demnitatii si integritatii umane” inseamna ca oamenii nu trebuie niciodata prezentati in mod degradant sau pusi sa se injoseasca.
  
Promotii: 
Nimanui nu trebuie sa i se interzica participarea la promotii din cauza rasei, orientarii sexuale, religiei si apartenentei politice.  
   
1 - Consumul responsabil de bauturi alcoolice
1.1 - Comunicarea comerciala nu va prezenta si nu va incuraja consumul excesiv sau iresponsabil de alcool si nici nu va prezenta abstinenta sau moderatia in mod negativ.
   
1.2 - Comunicarea comerciala nu va prezenta persoane in stare de ebrietate, nici nu va sugera in vreun mod ca starea de ebrietate (betie) este acceptabila.
   
1.3 - Comunicarea comerciala nu va incuraja comportamentul violent, agresiv, periculos sau antisocial (imbulzeala sau dezordine publica) sau orice legatura cu medicamentele ilegale sau cultura drogurilor.
   
1.4 - Comunicarea comerciala nu va include prezentarea femeilor insarcinate consumand bere si nu va fi adresata femeilor inscarcinate.
   
1.5 - Comunicarea comerciala nu va sugera consumul de bere in situatii ce sunt privite in general ca iresponsabile sau inadecvate, cum ar fi inainte sau in timpul condusului masinii, la munca sau in timpul practicarii sporturilor - cu exceptia berii fara alcool.

1.6 - Comunicarea comerciala nu trebuie sa sugereze bravura fizica, putere sau forta ca rezultat al consumului de bauturi alcoolice.

1.7 - Comunicarea comerciala nu va incuraja consumul iresponsabil de bere prin volum, durata in timp sau in vreun alt fel.

1.8 - Comunicarea comerciala nu va prezenta abstinenta sau consumul moderat intr-un mod negativ. Exista situatii si momente cand consumul de bauturi alcoolice poate fi nepotrivit, iar noi vom respecta intotdeauna alegerea individuala de a nu consuma alcool.  
   
Note explicative
Generale:  
1. Sa nu se incurajeze niciodata „consumul excesiv sau iresponsabil” inseamna ca toate comuncarile noastre nu trebuie sa ii incurajeze pe oameni sa bea peste limitele sigurantei personale sau in mod antisocial. Consumatorii nu trebuie niciodata incurajati (sau nu trebuie sa li se prezinte in comunicarile noastre) sa depaseasca limitele normale ale consumului de alcool sau sa bea cantitati suficiente pentru a isi pierde autocontrolul (sa nu fie niciodata infatisate sau sugerate situatii in care o persoana este sau urmeaza sa ajunga in stare de ebrietate). Sa nu fie prezentata niciodata o situatie care sugereaza ca o cantitate mare de bere a fost sau urmeaza sa fie consumata. Sa se verifice intotdeauna ca numarul de beri prezentat sa fie in concordanta cu numarul de consumatori prezenti.

2. Se accepta prezentarea persoanelor care beau direct din sticla, dar comunicarile noastre nu trebuie sa implice faptul ca o sticla sau un pahar plin sunt baute dintr-o singura inghititura.

3. Persoanele nu trebuie provocate sa bea: trebuie sa aratam respect „abstinentei si sa promovam moderatia”. Persoanele care aleg sa nu consume alcool sau care aleg sa consume alcool in cantitati limitate nu vor fi discreditate, ridiculizate sau prezentate intr-o lumina negativa - de exemplu, ca fiind mai putin "la moda".

4. Atletii si actorii nu vor fi prezentati consumand bauturi alcoolice inainte sau in timpul unui eveniment de atletism sau a vreunei alte actiuni care necesita abilitati fizice exceptionale, putere sau forta, cu exceptia berii fara alcool.

5. Sponsorizarile sportive in general, care prezinta sigle si sloganuri sunt acceptate, cu conditia sa nu sugereze ca consumul de alcool contribuie la succesul in atletism, cu exceptia berii fara alcool.

6. Consumul responsabil de alcool presupune de asemenea consumul in conditii de siguranta. Niciodata nu vor fi prezentate persoane consumand alcool atunci cand este riscant sa o faca. Dincolo de consumul de alcool asociat cu conducerea autovehiculelor, alte situatii riscante sunt: utilizarea oricaror mecanisme, excursiile montane si alpinismul, manipularea unei barci sau a unui jet-ski, chiar si inotul etc.
   
In ceea ce priveste promotiile:
• promotiile nu trebuie sa se refere la „concursuri de baut” ce incurajeaza consumul de alcool excesiv sau iresponsabil;
• activitatile promotionale sau mesajele nu trebuie sa incurajeze niciodata consumatorii sa ia parte la activitati riscante sau potential periculoase;
• activitatile promotionale ce implica degustarea vor fi evitate in benzinarii, cu exceptia berii fara alcool;
• nici o promotie sau material promotional nu va incuraja consumul iresponsabil sau abuziv de alcool;
• daca una dintre activitatile prezentate la punctul 6, de mai sus, este inclusa in publicitate, este important sa fie stabilit faptul ca consumul de alcool este realizate DUPA ce activitatea respectiva s-a incheiat si la fel de important este sa fie indicat faptul ca activitatea nu va fi reluata dupa ce consumul de alcool a avut loc.
    
2 - Minori  
2.1 - Comunicarea comerciala nu va fi realizata pentru a fi directionata catre persoanele sub varsta minima legala pentru achizitia de alcool (respectiv. 18 ani).
   
2.2 - Comunicarea comerciala nu va prezenta persoane consumand bere daca acestea nu sunt, actioneaza si par, in limite rezonabile, a avea peste varsta de 25 de ani.
   
2.3 - Comunicarea comerciala nu va fi directionata in mod specific catre minori si nici nu va prezenta minori ce consuma bere.
  
2.4 - Comunicarea comerciala nu va promova berea in mediile de comunicare tiparite (ziare, reviste), programe sau evenimente ale caror public majoritar se stie ca este reprezentat de minori. (Acolo unde este posibil, se vor cauta cifrele/datele privind audienta din media).
   
2.5 - Comunicarea comerciala in timpul difuzarilor media (TV, radio sau cinema) care pot avea audienta formata din mai mult de 25% minori, va aparea doar dupa orele din prime-time (astfel cum este definita de catre legislatia nationala in vigoare).
   
2.6 - Comunicarea comerciala cum ar fi panourile, posterele din statiile de autobuz etc. nu va fi amplasata in apropierea si in raza scolilor, liceelor, gradinitelor, locurilor de joaca, lacase de cult sau in alte locuri folosite in special de persoane aflate sub varsta la care este permis consumul de alcool pe o raza de 150 m.

2.7 - Comunicarea comerciala precum logo-ul sau denumirea comerciala a marcii (brand-ului) nu va fi autorizata pentru a fi folosita pe materiale sau marfuri (produse) ce urmeaza a fi folosite in primul rand de persoane ce sunt sub limita legala de varsta pentru achizitia de alcool.

2.8 - Site-urile web legate de bere vor dispune de un filtru activ, care va verifica varsta legala pentru achizitia de alcool a fiecarui utilizator si va interzice accesul celor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool si de asemenea vor include un mesaj cu privire la consumul responsabil.  
   
Note explicative
Generale:

1. Comunicarea comerciala nu va face uz de obiecte, imagini, simboluri, muzica, personaje fictive sau reale care sunt atractive in special pentru minori.

2. Comunicarea comerciala nu va face uz de marci familiare, nume, sigle, jocuri, echipamente pentru jocuri sau orice alte articole care sunt atractive in special pentru minori.

3. Pentru publicitatea cinematografica, clasificarea filmului reprezinta doar o linie directoare (se stie ca 70% din public sunt persoane peste 18 ani).

In ceea ce priveste promotiile:
• nici o promotie nu va fi adresata persoanelor care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool;
• continutul materialelor si activitatilor promotionale nu va fi adresat in principal persoanelor sub varsta legala de cumparare;
• vor fi facute toate demersurile necesare pentru ca promotiile sa nu ingaduie degustarea pentru cei care nu au implinit varsta legala pentru achizitia de alcool. Personalul de promotie va fi instruit sa nu serveasca/sa refuze servirea mostrelor catre persoane care nu au implinit aceasta limita de varsta.

Internetul si tehnologiile aferente:
• in ceea ce priveste anunturile (reclamele) pe internet, mesajele pe telefonul mobil, site-urile internet, continutul acestora si tehnologiile aferente, acestea vor fi concepute pentru adulti. Site-urile web ale companiilor si cele destinate marcilor, ale promotiilor si ale tertelor parti se vor supune acelorasi reguli. Continutul care ar putea atrage minori in mod special trebuie evitat;
• toate site-urile marcilor trebuie sa specifice clar ca este permis numai accesul persoanelor care au implinit varsta legala de cumparare si ca nu este permis accesul celor care nu au implinit 18 ani. In vederea cestui lucru vor fi instalate filtre active pe fiecare site de marca.
   
3 - Condusul
3.1 - Comunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa asocieze, direct sau indirect, consumul de bere cu actiunea de a conduce vehicule de orice tip.
   
3.2 - Comunicarea comerciala nu va infatisa si nu va incuraja niciodata consumul de bere in timpul sau inaintea conducerii autovehiculelor de orice fel - inclusiv a barcilor de viteza, jet-ski-urilor, snow mobilelor sau aparatelor de zbor.

3.3 - Daca comunicarea comerciala prezinta un individ care ajunge la o petrecere sau conduce un vehicul inainte de a intra intr-un bar, trebuie sa fie clar ca aceasta persoana nu va conduce ulterior.

Note explicative
Generale:

1. Sponsorizarea transportului public si a taxiurilor este permisa.

2. Expunerea marcilor pe camioane si alte vehicule (utilizate in scop comercial) este permisa.

3. In cazul in care comunicarea comerciala prezinta o persoana care soseste la o petrecere sau conduce un automobil inainte de a intra intr-un bar, trebuie sa fie foarte clar facut faptul ca persoana respectiva nu va conduce ulterior.

In ceea ce priveste promotiile:
• este recomandata o vigilenta deosebita in ceea ce priveste participarea la promotii a consumatorilor care ar putea conduce dupa desfasurarea activitatilor promotionale - de exemplu, dupa o degustare la supermarket sau in cazul in care aceste activitati au loc in locatii legate de conducerea vehiculelor - cum ar fi restaurantele sau magazinele de pe marginea soselelor;
• se recomanda afisarea unui mesaj de tipul "nu consumati alcool la volan" sau "nu conduceti dupa ce ati consumat alcool". Exceptie face berea fara alcool.

4 - Afirmatiile despre sanatate si despre continutul de alcool  
4.1 - Comunicarea comerciala nu va crea nici o confuzie sau neintelegere privind natura si taria berii.
  
4.2 - Comunicarea comerciala nu va folosi taria crescuta sau scazuta a berii ca si calitate pozitiva a berii.
   
4.3 - Comunicarea comerciala nu va implica faptul ca abuzul poate fi evitat prin consumul de bere cu continut scazut de alcool.
   
4.4 - Comunicarea comerciala nu ii va atribui berii proprietatea de a preveni, trata sau vindeca o boala a oamenilor, nici nu va fi asociata si nici nu va face referire la o astfel de proprietate.
   
4.5 - Comunicarea comerciala nu va sugera ca bauturile alcoolice ar trebui consumate pentru potentiale beneficii de sanatate. 

4.6 - Comunicarea comerciala nu trebuie niciodata sa pretinda ca berea are calitati terapeutice sau ca este un stimulent, sedativ sau o metoda de a rezolva conflictele personale.
   
4.7 - Comunicarea comerciala poate include informatii factuale, cum sunt continutul de calorii sau carbohidrati, cu conditia ca acestea sa nu fie asociate unor afirmatii privind beneficii asupra sanatatii.

4.8 - Comunicarea comerciala nu trebuie sa asocieze berea cu starea de graviditate sau se adreseze in vreun fel femeilor insarcinate.

4.9 - Comunicarea comerciala trebuie sa se asigure asupra faptului ca ambalajele, materialele de marketing, precum si publicitatea pentru versiunile de bere cu alcool si fara alcool sunt evident diferite si distincte.  
   
5 - Succesul social si sexual
5.1 - Comunicarea comerciala nu va crea impresia ca consumul de bere sporeste sau reprezinta o conditie a acceptarii sociale, succesului social sau seductiei sau sa promoveze sau exploateze indulgenta sexuala sau permisivitatea sau sa prezinte nuditatea.
  
5.2 - Comunicarea comerciala nu va sugera ca consumul de alcool poate inlatura inhibitiile de natura sexuala. 

5.3 - Comunicarea comerciala nu va crea imaginea berii ca metoda de a rezolva problemele vietii de fiecare zi.
   
5.4 - Comunicarea comerciala nu va face discriminari intre persoanele de orice sex.  
   
Note explicative  
Generale:  
1. Este perfect acceptabil sa se prezinte persoane atractive sau scene in care barbatii si femeile socializeaza.

2. Imbracamintea si caracterul sau oportun vor fi intotdeauna evaluate in contextul in care apar (de exemplu persoanele ce poarta costume de baie langa piscina sau pe plaja sunt pe deplin acceptabile).

3. Succesul social inseamna castigarea unui statut sub forma promovarii, bogatiei, prietenilor, posesiunilor si popularitatii precum si atragerea admiratiei sau recunoasterii meritelor din partea oamenilor.
 
4. In general, termenul de „succes sexual” este deschis unui numar de interpretari diferite si care nu se exclud reciproc intotdeauna, dar conform sensului pe care i-l dam noi, comunicarea comerciala nu trebuie:
- sa prezinte berea ca ajutor pentru a seduce;
- sa prezinte bautul berii ca preludiu al activitatilor sexuale;
- sa prezinte berea ca „accesoriu” pentru activitati sexuale.  
   
6 - Asociere cu activitati periculoase
Comunicarea comerciala nu va asocia consumul cu operarea utilajelor potential periculoase sau cu desfasurarea activitatilor potential periculoase si nu va prezenta consumul inainte sau in timpul activitatilor sau in locatiile ce sunt potential periculoase.  
  
7 - Mostre gratuite
“Samplingul” inseamna oferirea catre clienti a unei experiente pozitive a marcii (brand-ului), care ii face sa doreasca sa cumpere produsul. Daca se ofera oricarui client mai mult de un pahar de bautura, acest lucru ar putea fi interpretat ca incurajare a consumului iresponsabil de alcool.  
   
Distribuirea de „mostre gratuite” trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
• mostrele gratuite nu se pot oferi minorilor (persoanelor ce nu au varsta legala pentru a achizitiona alcool), chiar daca parintii isi dau acordul;
• berea poate fi oferita gratuit numai in zone destinate ospitalitatii;
• mostrele trebuie sa fie numai o masura (o unitate standard de maximum 50 cl, care trebuie consumata la locul in care s-a facut distribuirea);
• fiecare persoana care degusta o mostra trebuie informata despre faptul ca aceasta contine alcool, precum si cu privire la concentratia de alcool;
• in cazul in care mostra nu este consumata la punctul de distributie, cei care o primesc trebuie sa fie informati ca mostra este destinata in exclusivitate consumului acestora, ca nu ar trebui sa o consume inainte de a conduce si ca nu trebuie sa o ofere minorilor.

8 - Respectare si control  
8.1 - Toti membrii asociatiei „Berarii Romaniei” ("BR") se obliga sa respecte toate regulile de mai sus.  
  
8.2 - Fiecare membru are obligatia de a se asigura ca angajatii sai, implicati in toate comunicarile comerciale, respecta Codul si ca acest Cod devine o parte integranta a procesului de aprobare pentru orice comunicare comerciala.  
   
8.3 - Respectarea Codului trebuie asigurata, de asemenea, ca si conditie anterioara incredintarii afacerilor catre:
• agentiile de publicitate;
• societatile de cercetari de marketing;
• agentii si cumparatori de media;
• alti consultanti si alte agentii externe.

9 - Monitorizarea plangerilor
9.1 Oricine (persoana fizica, persoana juridica sau entitate a Statului) poate sesiza Consiliul Roman pentru Publicitate privind o comunicare comerciala prin formularea unei sesizari scrise referitoare la activitatea oricarui membru al Asociatiei Berarii Romaniei. Aceasta sesizare va fi trimisa direct catre Consiliul Roman pentru Publicitate, in atentia presedintelui, o copie catre secretarul executiv si, eventual, o copie catre directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei.

9.2 Secretarul executiv al Consiliului Roman pentru Publicitate sau directorul general al Asociatiei Berarii Romaniei il va informa pe membrul Asociatiei referitor la activitatea caruia a fost depusa sesizarea.

9.3 Sesizarea va fi analizata de catre un Comitet Etic al Consiliului Roman pentru Publicitate, conform Codului de Comunicare Comerciala al Consiliului Roman pentru Publicitate.

9.4 Pentru ca acest Cod este recunoscut de membrii Asociatiei Berarii Romaniei, decizia Comitetului Etic va fi respectata.

9.5 Incepand cu data de 1 iulie 2009 Asociatia Berarii Romaniei, pe baza informatiilor furnizate de catre Consiliul Roman pentru Publicitate, va intocmi 2 rapoarte semestriale (in decembrie si iunie) ce vor viza sesizarile depuse. Cele 2 rapoarte vor fi publicate in termen de maxim 15 zile, de la sfarsitul fiecarui semestru.

9.6 Intre site-ul Asociatiei Berarii Romaniei si cel al Consiliului Roman pentru Publicitate trebuie sa existe o legatura, astfel incat cei care acceseaza site-ul Asociatiei sa aiba posibilitatea, in cazul in care observa nereguli intr-o comunicare comerciala, sa depuna o sesizare si sa trimita o sesizare cu ajutorul formularelor existente pe site.

10 - Autosesizarea
10.1 Asociatia Berarii Romaniei se poate autosesiza referitor la practici existente pe piata care incalca prevederile Codului de comunicare comerciala, printr-unul din membrii Comitetului de Reglementare.

10.2 Autosesizarea se poate constitui atunci cand unul dintre membrii Comitetului de Reglementare aduce la cunostinta in scris, printr-o comunicare electronica, celorlalti membri ai Comitetului despre o posibila nerespectare a Codului in ceea ce priveste comunicarea comerciala.

10.3 Autosesizarea va fi dezbatuta in cadrul sedintelor Comitetului de Reglementare, decizia finala fiind luata prin majoritatea voturilor existente.

10.4 In cazul in care, in urma autosesizarii, Comitetul de Reglementare constata o incalcare a Codului de comunicare comerciala, directorul executiv al Asociatiei Berarii Romaniei va aduce in scris acest fapt la cunostinta membrului Asociatiei care a incalcat Codul si necesitatea de a corecta actiunea intreprinsa.

10.5 In cazul in care membrul Asociatiei care a incalcat Codul refuza sa isi corecteze comunicarea, autosesizarea va fi trimisa catre Consiliul Roman pentru Publicitatea pentru a fi analizata de catre Comitetul Etic al Consiliului.

11 - Dispozitii generale
11.1 Codul devine subiect al modificarilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunarii Generale a Consiliului Roman pentru Publicitate, cel putin o data pe an.

11.2 Comitetul de Reglementare al Asociatiei Berarii Romaniei supravegheaza procedurile de modificare a Codului si elaboreaza forma finala a acestuia, coroborand toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea Generala a Consiliului Roman pentru Publicitate.

11.3 Membrii Asociatiei Berarii Romaniei trebuie sa accepte Codul in intregime, sa actioneze in conformitate cu acesta, sa il respecte si sa fie in totalitate responsabili pentru actiunile lor, potrivit prevederilor Codului.

11.4 O versiune a Codului se gaseste pe site-ul Asociatiei dar si pe site-ul a cel putin unuia dintre membrii Asociatiei Berarii Romaniei.

1. Preambul
Companiile de telecomunicatii (telefonie fixa, telefonie mobila, internet, servicii de televiziune) sunt companii active si deseori vizibile pe piata de publicitate. Prin specificul produselor si al serviciilor oferite, comunicarea comerciala a acestor companii se innoieste si se modifica rapid, uneori in termen de cateva zile. De asemenea, produsele si serviciile oferite sunt de o asemenea natura incat comunicarea comerciala pentru acestea contine informatii numeroase si complexe.

Avand in vedere argumentele enumerate mai sus, membrii RAC din domeniul telefoniei fixe, telefoniei mobile, internetului si serviciilor de televiziune doresc sa  asigure prin auto-reglementare o comunicare onesta, adevarata, neechivoca, care sa ii ofere consumatorului, cat mai clar, toate informatiile de care are nevoie pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza si pentru a nu se simti inselat.

2. Definitii
Companie de telecomunicatii = persoana juridica a carei activitate consta in furnizarea de servicii si produse de telefonie fixa, telefonie mobila, acces la internet, transfer de date, radio si televiziune, precum si orice alte servicii, produse sau accesorii ale acestora.
Nota de subsol (explicatii, exceptii,precizari) = text scris sau vorbit care apare in cazul comunicarilor comerciale realizate prin diverse medii si distribuite pe diverse suporturi, in timpul sau ulterior comunicarilor comerciale , si care au scopul de a oferi explicatii suplimentare, precizari sau referiri la anumite exceptii privind ofertele comerciale ale companiilor de telecomunicatii. 
Consumatorul mediu = consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent şi precaut, tinand seama de factorii sociali, culturali si lingvistici.

3. Aplicabilitatea codului
Codul se va aplica tuturor comunicarilor comerciale ale companiilor de telecomunicatii, dupa cum urmeaza:
- Comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale, inclusiv cinema si video;
- Comunicarilor realizate prin material tiparite de tip ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea;
- Comunicarilor realizate prin alte medii afisate in public, incluzand imaginile in miscare;
- Comunicariilor cu caracter publicitar de pe ambalaje, precum si altor materiale promotionale;
- Comunicarilor realizate prin mijloace electronice de prelucrare si transmitere a informatiei, incluzand telefonia fixa si mobila, comunicarile on-line (de tip e-mail, banner, pop-up si alte elemente asimilate acestora).

4. Prevederi
Art. 1 – Claritatea informatiilor
Comunicarea comerciala trebuie transmisa astfel incat sa fie clara, neechivoca si usor de inteles de catre consumatorul mediu.

Art. 2 – Corectitudinea informatiilor
Toate informatiile transmise prin comunicarea comerciala trebuie sa fie corecte si adevarate.

Art. 3 – Substantierea publicitatii
Anuntatorul trebuie sa fie in masura sa probeze in orice moment validitatea si veridicitatea datelor, ale descrierilor, ale afirmatiilor, ale ilustratiilor si ale testimonialelor folosite in publicitate. Probarea acestora trebuie efectuata prin elemente concrete si relevante.

Art. 4 – Informare completa
Comunicarea comerciala nu trebuie sa prezinte in mod eronat, ambiguu ori inselator date sau informatii sau sa omita oferirea unor astfel de informatii care pot fi importante in decizia de achizitionare a unui serviciu sau produs.

Art. 5 – Notele de subsol 
a. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace audiovizuale (televiziune, cinema, video sau altele asemenea), notele de subsol trebuie sa aiba o dimensiune de minimum 14 puncte (font Arial) si sa fie prezente pe ecran cel putin pe intreaga durata de afisare sau de rostire a informatiilor pe care le completeaza sau le explica. 
b. Notele de subsol trebuie sa aiba o durata de afisare suficienta pentru a putea fi citite de consumatorul mediu, asa cum este el definit in prezentul cod.
c. Pentru comunicarile prin intermediul radioului, notele de subsol trebuie sa fie rostite cu o viteza suficienta pentru a putea fi clar si usor intelese de catre consumator.
d. In cazul comunicarilor realizate prin mijloace tiparite (ziare, reviste, brosuri, pliante, postere, circulare, cataloage sau altele asemenea) notele de subsol vor avea o dimensiune suficienta pentru a putea fi usor citite si intelese de consumator.
e. Notele de subsol trebuie sa fie indeajuns de clare si explicite in asa fel incat consumatorul sa inteleaga conditiile reale in care poate beneficia de produsele sau serviciile promovate prin comunicarile comerciale. Totusi, in situatia in care vor exista constrangeri legate de dimensiunea spatiului de subsol sau a timpului de afisare, aceste note vor putea face trimiteri catre adrese de web sau catre alte asemenea mijloace ce vor oferi consumatorului mediu toate informatiile de care va avea nevoie in decizia de achizitionare a unui produs.

5. Note 
1. Pentru solutionarea unei sesizari privind o comunicare comerciala, membrii RAC vor apela cu intaietate la Consiliul Roman pentru Publicitate urmand procedura descrisa in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC. Cu toate acestea, nu este exclus dreptul membrilor RAC de a sesiza in acelasi timp si alte organizatii sau institutii in drept sa analizeze astfel de sesizari.
2. Orice termen a carui definitie nu se regaseste in prezentul document va avea definitia descrisa in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC .
3. Dispozitiile descrise in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC se vor aplica si prezentului document in conditiile in care este posibil.

Vezi fisierul 4 mai jos!

Vezi fisierul 6 mai jos!